Co se týče ceny za provedenou práci, není možné ji zcela jednoznačně
stanovit předem, bez podrobnější znalosti korigovaného textu.

Orientačně lze říct, že si účtuji od 60 korun za normostranu (1800 znaků
včetně mezer), podle toho, jakou korekturu klient požaduje. Zda opravu
pravopisu, gramatiky a základní stylistiky,
nebo celkové předělání
textu
. To vyžaduje nové strukturování obsahu, výběr lexikálních a stylistických
prostředků odpovídajících konkrétnímu funkčnímu stylu, změnu řazení
odstavců, doplnění mezititulků, pointování textu apod. a cena za normostranu
může dosahovat až 250 korun.