Technické vybavení

Vlastním počítač s rychlým připojením k internetu, notebook
(takže jsem on-line i na dovolené), tiskárnu a skener.

Texty ke korigování přijímám nejčastěji v elektronické podobě,
ve formátech DOC či PDF a dalších. Opravy vyznačuji s použitím funkce
Sledování změn, u formátu PDF obvykle pomocí nástroje Tužka
v odpovídajícím programu. Texty v tomto formátu mohu také vytisknout,
ručně opravit, naskenovat a elektronicky poslat objednateli.