Vážení návštěvníci, vítám vás na své internetové prezentaci.

Na těchto stránkách nabízím své služby jako jazyková redaktorka a korektorka českých textů.
Jazykově upravuji a koriguji především:

  • - firemní, zaměstnanecké nebo oborové časopisy,
  • - výroční zprávy,
  • - texty pro webové stránky,
  • - informační a propagační materiály,
  • - katalogy a knižní publikace.

Při své práci se řídím kodifikačními příručkami, jako jsou akademická Pravidla českého pravopisu, Nová slova v češtině (slovník neologizmů), Akademický slovník cizích slov, osmidílný Slovník spisovného jazyka českého a Česká mluvnice, a dalšími typu Praktická typografie, osmisvazková Všeobecná encyklopedie (Diderot) i důvěryhodnými stránkami o češtině na internetu.

Většinu korektur přijímám a odesílám elektronicky. V případě potřeby ale mohu za klientem do redakce, agentury nebo grafického studia i přijet. Jsem velmi pečlivá a časově zcela flexibilní, to znamená, že pracuji také večer a o víkendu.